Bolagsstämmor

Årsstämma onsdagen den 9 maj 2018

Aktieägarna i Solnaberg Property kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 18.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2017