Kalendarium

2019-10-17
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2019-10-14
Utdelningsdag: 2019-10-17
Utdelning/aktie: 2 SEK

2020-01-16
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2020-01-13
Utdelningsdag: 2020-01-16
Utdelning/aktie: 2 SEK

2020-04-17
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2020-04-14
Utdelningsdag: 2020-04-17
Utdelning/aktie: 2 SEK