Kalendarium

2019-03-11
Bokslutskommuniké 2018
2019-04-15
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2019-04-15
Utdelningsdag: 2019-04-18
Utdelning/aktie: 2 SEK

2019-05-08
Årsstämma
2019-08-21
Halvårsrapport 2019