Kalendarium

2020-01-16
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2020-01-13
Utdelningsdag: 2020-01-16
Utdelning/aktie: 2 SEK

2020-03-09
Bokslutskommuniké 2019
2020-04-17
Beslutad utdelning

Avstämningsdag: 2020-04-14
Utdelningsdag: 2020-04-17
Utdelning/aktie: 2 SEK

2020-05-14
Årsstämma 2019