Nyheter

2017-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 27 506 432 kr
  • Driftsöverskottet uppgick till 22 225 224 kr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 946 980 kr
  • Periodens resultat uppgick till 2 301 575 kr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr
2017-05-11
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2017-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.