Nyheter

Beslut på extra stämma

På den extra bolagstämma som hölls 28 september i Stockholm, beslutades det att entlediga Jan Klippvik, Carl Wingmark och Martin Malhotra från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Pontus Kågerman, Magnus Ryd och Christian Krüger till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att välja Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades det att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kr per år och att arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kr per år.

28 september 2016

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Wiberg, VD, Solnaberg Property AB (publ),
+46 70 689 20 16, 
tw@solnabergproperty.se

Eller gå till bolagets hemsida:
www.solnabergproperty.se

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Solna Bladet 3 i Bergshamra, Solna. Fastigheten är belägen öster om centrala Solna och drygt fem kilometer norr om centrala Stockholm. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq Stockholm First North, med FNCA som bolagets Certified Adviser.

2018-05-11
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2018-04-09
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 18.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2018-02-22
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 56 340 341 kr
 • Driftsöverskottet uppgick till 48 778 368 kr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 39 420 147 kr
 • Periodens resultat uppgick till 5 739 617 kr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,52 kr
 • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 8 kr, 2 kr per kvartal i enligt med tidigare
 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 857 Mkr till 952 Mkr

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 28 833 909 kr
 • Driftsöverskottet uppgick till 26 553 144 kr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 21 473 167 kr
 • Periodens resultat uppgick till 3 438 042 kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 kr
2017-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

 • Hyresintäkterna uppgick till 27 506 432 kr
 • Driftsöverskottet uppgick till 22 225 224 kr
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 946 980 kr
 • Periodens resultat uppgick till 2 301 575 kr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr
1
2
3

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.