Nyheter

Beslut på extra stämma

På den extra bolagstämma som hölls 28 september i Stockholm, beslutades det att entlediga Jan Klippvik, Carl Wingmark och Martin Malhotra från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Pontus Kågerman, Magnus Ryd och Christian Krüger till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att välja Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades det att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kr per år och att arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kr per år.

28 september 2016

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Wiberg, VD, Solnaberg Property AB (publ),
+46 70 689 20 16, 
tw@solnabergproperty.se

Eller gå till bolagets hemsida:
www.solnabergproperty.se

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Solna Bladet 3 i Bergshamra, Solna. Fastigheten är belägen öster om centrala Solna och drygt fem kilometer norr om centrala Stockholm. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq Stockholm First North, med FNCA som bolagets Certified Adviser.

2017-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 27 506 432 kr
  • Driftsöverskottet uppgick till 22 225 224 kr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 946 980 kr
  • Periodens resultat uppgick till 2 301 575 kr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr
2017-05-11
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2017-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

1
2

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.