Nyheter

Kommentar med anledning av Sterner Stenhus Förvaltning ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ)

Solnaberg Property AB (publ) ("Solnaberg") har noterat att Sterner Stenhus Förvaltning AB ("Sterner Stenhus") idag den 19 februari 2020 har lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Solnaberg om att överlåta samtliga sina aktier i Solnaberg till Sterner Stenhus ("Erbjudandet"). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Sterner Stenhus pressmeddelanden som offentliggjordes idag den 19 februari 2020 och som hålls tillgängliga på www.sternerstenhus.se/aktuellt/.

För mer information kontakta Jörgen Lundgren, vd, jl@solnabergproperty.se, +46 76 843 05 08.

OM SOLNABERG PROPERTY
Solnaberg Property AB (publ), www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget. Bolaget förvärvade under september 2016 fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB. Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

2020-03-25
Regulatorisk

Solnabergs Vd Jörgen Lundgren har meddelat styrelsen att han lämnar bolaget för annat uppdrag. Han lämnar bolaget i början av juni. Arbetet med att hitta hans efterträdare har påbörjats.

2020-02-26
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 178,0 kr (131,6)
  • Nytt kreditavtal om 530 Mkr till fast ränta 0,9% i 3 år
  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 61 129 806 kr (59 146 836)
  • Driftsöverskottet uppgick till 47 485 821 kr (49 635 414)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 36 539 509 kr (40 850 151)
  • Periodens resultat uppgick till 1 964 559 kr (5 130 578)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (1,76)
  • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 990 Mkr till 1 180 Mkr
  • Styrelsen föreslår att årsstämman höjer utdelningen från 8 kr till 10 kr
2020-02-25
Regulatorisk

Solnabergs styrelse har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2019. Nytt rapportdatum beräknas till onsdagen den 26 februari 2020. Tidigare meddelat rapportdatum var måndagen den 9 mars 2020.

2020-02-21
Regulatorisk

Styrelsens uppfattning är att priset i Erbjudandet varken reflekterar styrelsens uppfattning om Bolagets potential eller den nuvarande aktiekursnivån. Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Erbjudandet.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.