Nyheter

Solnaberg Property godkänns för handel på Nasdaq Stockholm First North

Solnaberg Property AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 12 oktober 2016.

Solnaberg Property är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Kontorsfastigheten huserar If Skadeförsäkrings huvudkontor som representerar cirka 82 procent av hyresintäkterna med ett kontrakt som löper till den 31 december 2024. Bolaget förvaltas av den Göteborgsbaserade fastighetsförvaltaren Wilfast Förvaltning AB.

Fastigheten har en total uthyrningsbar area om 31 325 kvadratmeter och består i huvudsak av kontorslokaler som är fördelade på fyra byggnader.

Bolagsbeskrivning publiceras idag och finns tillgänglig på: www.solnabergproperty.se

Handelsinformation
Kortnamn på First North: SOLNA
Certified Adviser: FNCA Sweden AB
Likviditetsgarant: Erik Penser Bank
ISIN-kod: SE0009155211

Stockholm den 10 oktober 2016

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Wiberg, VD
Solnaberg Property AB (publ)
Tel: +46 70 689 20 16

2017-08-23
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 27 506 432 kr
  • Driftsöverskottet uppgick till 22 225 224 kr
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 946 980 kr
  • Periodens resultat uppgick till 2 301 575 kr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,60 kr
2017-05-11
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2017-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

1
2

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.