Nyheter

Solnaberg Property utser Johan Ericsson till ny vd

Styrelsen för Solnaberg Property har beslutat att utse Johan Ericsson till ny vd.

Styrelsen för Solnaberg Property har utsett Johan Eriksson till ny vd. Han är idag vd för det noterade fastighetsbolaget Logistea, styrelseordförande i bostadsutvecklaren SHH Bostad AB och styrelseordförande i Nyfosa AB. Johan Ericsson är civilekonom, utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom Catella-koncernen.

- Styrelsen anser att Johan är rätt person att ta över ledarskapet av Solnaberg. Han känner fastighetsbranschen mycket väl och kommer att bidra med sin mångåriga och breda erfarenhet av olika roller inom fastighetsförvaltning, säger styrelsens ordförande Pontus Kågerman.

Johan Ericsson efterträder Jörgen Lundgren som lämnar bolaget för annat uppdrag i början av juni. Johan kommer att tillträda tjänsten i mitten av maj och arbeta sida vid sida med Jörgen under en övergångsperiod.

Stockholm den 29 april 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Kågerman
Ordförande Solnaberg Property
Tel: +46 (0) 70 349 29 45

alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ), www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna. Moderbolaget tillhandahåller förvaltningstjänster till dotterbolaget. Bolaget förvärvade under september 2016 fastigheten genom att förvärva 100 procent av aktierna i det fastighetsägande bolaget CMNRE Bladet 3 PropCo AB namnändrat till Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.

Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.

2020-05-14
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

2020-04-29
Regulatorisk

Styrelsen för Solnaberg Property har beslutat att utse Johan Ericsson till ny vd.

2020-04-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

2020-03-25
Regulatorisk

Solnabergs Vd Jörgen Lundgren har meddelat styrelsen att han lämnar bolaget för annat uppdrag. Han lämnar bolaget i början av juni. Arbetet med att hitta hans efterträdare har påbörjats.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.