Sterner Stenhus bud på Solnaberg Property

Den 19 februari 2020 lämnade Sterner Stenhus Förvaltning ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property. För fullständig information om erbjudandet samt erbjudandehandling hänvisas till Sterner Stenhus hemsida, www.sternerstenhus.se/blog/press/?art=1.

 

Pressmeddelanden och relaterade dokument:

- Kommentar med anledning av Sterner Stenhus Förvaltning ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ)

- Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Sterner Stenhus offentliga uppköpserbjudande

- Catellas utlåtande avseende erbjudandet