Ledning

Jörgen Lundgren VD

Född: 1967
VD sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom

Tidigare uppdrag: VD och partner på Polskenet Invest AB 2017, regions-VD på Castellum AB 2016-2017 och VD samt vice VD på Fastighets AB Norrporten 2007-2016. Regionschef på Nordea/Danske Bank 2001-2007.

Aktieinnehav: 0 aktier.