Ledning

Torbjörn Wiberg VD

Född: 1962
VD sedan 2016.

Utbildning: Master of Science, Kungliga Tekniska Högskolan samt Inf OHS i Halmstad.

Tidigare uppdrag: Tidigare fastighetsdirektor för Folksam Fastigheter 2011-2015, VD på Gyllenforsen 2006-2010 och VD på Diligentia 2003-2006. Strategi- och analyschef på Diligentia 2000-2003, portföljförvaltare och fastighetschef på Skandia 1998-2001, samt affärsutvecklare på SIFAB (publ) 1996-1998.