Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av tre ledamöter.

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Född: 1948
Styrelseordförande sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Klockarbäcken Property Investment AB, Link Prop Investment AB (publ), Torslanda Property Investment AB (publ). Styrelseledamot i Pontus Kågerman Advokat AB, Glenthorne AB, SF Well Co AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Jur. kand. vid Stockholms Universitet, 1978, Yale Law School, 1978, Fil.kand. vid Stockholms Universitet 1970, 150 poäng i national- och företagsekonomi, Delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2008-, delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987- 2001, biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.

Aktieinnehav: 30 000 aktier privat.

Magnus Ryd Styrelseledamot

Född: 1969
Styrelseledamot sedan 2016.

Pågående uppdrag: Vd och styrelseledamot i Ryds Glas Sverige AB. Styrelseordförande i Break a new Ground AB, Levande Filter i Sverige AB, Levande Filter Sundsvall International AB, L-inc Sverige AB, NRD Förvaltning AB, WayWay Sverige AB.                                

Styrelseledamot i Araslöv Invest AB, Araslöv Holding AB, Förvaltnings AB Rydgruppen, Norretull Fastigheter AB, Pamica AB, Pamica 2 AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 1995. IFL Civilingenjörs Programmet vid Handelshögskolan i Stockholm 2009-2010.

Vd Ryds Bilglas AB 2011-2013, Vd Ryds Glas i Sundsvall AB 2003-2006, Platschef Ryds Glas i Sundsvall AB 2000-2003, Projektledare utvecklingsavd. & inköp St. Jude Medical Inc. i Stockholm 1995-2000. Styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant i flertalet lokala bolag inom Ryds Glas AB och Ryds Bilglas AB.

Aktieinnehav: 150 000 aktier genom Ryds Glas Sverige AB.

Oberoende gentemot bolaget.

Christian Krüeger Styrelseledamot

Född: 1966

Styrelseledamot sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i LMK Venture Partners AB. Styrelseledamot i Episurf Medical AB, Mälaråsen AB och Bynk AB. Styrelsesuppleant i Krueger Liljefors Konsult AB, LMK Hotels & Real AB och LMK Ventures AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilekonom med finansiell inriktning vid Lunds Universitet. Aktiechef, Pareto Securities AB 2012-2014 och Öhman Fondkommission AB 2008-2011, Privatkundsmäklarchef, Öhman Fondkommission AB 2004-2008, Kontorschef, Öhman Fondkommission i Malmö 2000-2003, Aktiemäklare, Matteus Fondkommission AB 1995-2000.

Aktieinnehav: 300 000 aktier genom LKM-bolagen.

Oberoende gentemot bolaget.

Revisor

David Johansson Revisor

David Johansson företräder MAZAR SET Revisionsbyrå AB.