Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer av svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget. Styrelsen väljs vid bolagsstämman och består av tre ledamöter.

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Född: 1948
Styrelseordförande sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Klockarbäcken Property Investment AB, Link Prop Investment AB (publ), Torslanda Property Investment AB (publ). Styrelseledamot i Pontus Kågerman Advokat AB, Glenthorne AB, SF Well Co AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Jur. kand. vid Stockholms Universitet, 1978, Yale Law School, 1978, Fil.kand. vid Stockholms Universitet 1970, 150 poäng i national- och företagsekonomi, Delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2008-, delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987- 2001, biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.

Aktieinnehav: 30 000 aktier privat.

Magnus Ryd Styrelseledamot

Född: 1969
Styrelseledamot sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i NRD Förvaltning AB, Levande Filter i Sverige AB, Levande Filter Sundsvall International AB, Araslöv Holding AB, BREAK A NEW GROUND AB. Styrelseledamot i Araslöv Invest AB (samt styrelse- och ledningsuppdrag i dotterbolag till Araslöv Invest AB), Norretull Fastigheter AB, Glastjänster för Glasbranschföreningen Aktiebolag, Ryds Bilglas AB, Förvaltnings Aktiebolaget Rydgruppen, RBG Holding AB, Pamica AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande i Ryds Glas & Aluminium AB och flertalet lokala bolag inom Ryds Bilglas och Ryds Glas. Styrelseledamot i flertalet lokala bolag inom Ryds Bilglas och Ryds Glas. Styrelsesuppleant i flertalet lokala bolag inom Ryds Bilglas och Ryds Glas.

Aktieinnehav: 150 000 aktier genom Ryds Glas Sverige AB.

Christian Krüeger Styrelseledamot

Född: 1966

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i LMK Venture Partners AB. Styrelseledamot i Episurf Medical AB, Mälaråsen AB, MVI Fund 1 AB, Svevik Industri AB, Bynk AB. Styrelsesuppleant i Krueger Liljefors Konsult AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilekonom med finansiell inriktning vid Lunds Universitet. Aktiechef, Pareto Securities AB 2012-2014 och Öhman Fondkommission AB 2008-2011, Privatkundsmäklarchef, Öhman Fondkommission AB 2004-2008, Kontorschef, Öhman Fondkommission i Malmö 2000-2003, Aktiemäklare, Matteus Fondkommission AB 1995-2000.

Aktieinnehav: 300 000 aktier genom LKM-bolagen.

Revisor

David Johansson Revisor
Sten Olofson Revisor

David Johansson och Sten Olofson företräder MAZAR SET Revisionsbyrå AB.