Finansiell kalender

april 19 2022
Aktieutdelning

Utdelning/aktie: 2,50 SEK
Avstämningsdag: 2022-04-12

maj 18 2022
Årsstämma
augusti 25 2022
Halvårsrapport 2022
1
2