Kalendarium

2019-04-01
Årsredovisning 2018

Publiceras vecka 14 och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.

IR-kontakt

Jörgen Lundgren, VD

Telefon: +46 (0)76 843 05 08

E-post: jl@solnabergproperty.se