Om oss

Solnaberg Property äger fastigheten Solna Bladet 3. Fastigheten är en äganderätt och omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader. Total uthyrbar area för byggnaderna är cirka 31 325 kvadratmeter.

Organisation

Solnaberg Propertys organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Dessa utgörs av VD, fastighetsförvaltaren Riba (löpande fastighetsförvaltning och utveckling), och Wilfast (ekonomisk förvaltning).