Om oss

Solnaberg Property äger fastigheten Solna Bladet 3. Fastigheten är en äganderätt och omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader. Total uthyrbar area för byggnaderna är cirka 31 325 kvadratmeter.

Organisation

Solnaberg Propertys organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. Dessa utgörs av VD, fastighetsförvaltaren Wilfast.

Förvaltaren

Wilfast grundades 1992 och är en väletablerad fastighetsförvaltare och investeringspartner på den svenska fastighetsmarknaden. Wilfast agerar som asset manager och investment partner.

Wilfasts arbete omfattar förvaltning, uthyrning samt fastighetsutveckling. Ofta deltar Wilfast aktivt i hela fastighetens värdekedja innefattande områdena förvärv, finansiering samt försäljning. Wilfasts uppdragsgivare och samarbetspartner består av svenska och utländska fastighetsägare, svenska och utländska fastighetsfonder samt noterade fastighetsbolag. Wilfast verksamhet är främst inriktad på kommersiella fastigheter. För närvarande förvaltar Wilfast ca 864 000 kvadratmeter lokalyta utöver fastigheten Solna Bladet 3.