Vår Fastighet

Solnaberg Property äger fastigheten Solna Bladet 3. Fastigheten är en äganderätt och omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader. Total uthyrbar area för byggnaderna är cirka 31 325 kvadratmeter.

> Läs mer

Investor relations

Om oss

Solnaberg Propertys organisation består av personer med mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om bolagsförvaltning, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Aktien

Solnaberg Propertys aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 12 oktober 2016.

 

 

Vårt miljöengagemang