Bolagsstyrning

Bolaget leds av VD med stöd av en extern teknisk förvaltare, RIBA AB, och en extern ekonomisk och administrativ förvaltare, Wilfast AB.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget.