Bolagsstämmor

Årsstämma den 16 maj 2023

Årsstämma hölls den 16 maj 2023 kl. 16.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande om utdelningsförslaget

Förslag till ny bolagsordning