Bolagsstämmor

Årsstämma onsdagen den 14 maj 2020

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning