Bolagsstämmor

Årsstämma den 16 maj 2024

Aktieägarna i Solnaberg Property kallas till årsstämma den 16 maj 2024 kl. 16.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär