Bolagsstämmor

Årsstämma den 18 maj 2022

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallades till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 15.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4§ Aktiebolagslagen