Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 21 september 2020

Aktieägarna i Solnaberg Property AB kallades till extra bolagsstämma måndagen den 21 september 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär 

Styrelsens yttrande om utdelningsförslaget

Revisors yttrande avseende förslag till utdelning