Pressmeddelanden

2023-03-09
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2022

 • Marknadsvärdet på fastigheten har minskat från 1 300 Mkr till 1 290 Mkr
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 191,4 kr (205,3)
 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 64 277 785 kr (64 199 702)
 • Driftsöverskottet uppgick till 45 252 044 kr (51 894 570)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 191 939 kr (42 049 189)
 • Periodens resultat uppgick till -1 987 977 kr (5 095 563)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,53 kr (1,35)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning med 5 kr (10 kr) per aktie

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JULI- 31 DECEMBER 2022

 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 32 183 291 kr (31 790 092)
 • Driftsöverskottet uppgick till 23 386 727 kr (27 504 882)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 484 010 kr (22 115 455)
 • Periodens resultat uppgick till -1 876 956 kr (3 406 928)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 kr (0,91)
2023-02-23
Regulatorisk

Johan Ericsson har meddelat att han avser lämna sin post som VD för Solnaberg Property AB för att fokusera på uppdrag utanför bolaget.

2022-06-03

Solnaberg Property AB har tecknat två nya 10 åriga hyresavtal i fastigheten Bladet 3, Solna. Totalt hyresvärde för de nytecknade avtalet uppgår till ca 90 miljoner kr.

2022-05-18
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;

2022-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 15.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A i Stockholm.

2022-03-09
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

 • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 1 200 Mkr till 1 300 Mkr
 • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 205,30 kr (179,00)
 • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 64 199 702 kr (62 770 503)
 • Driftsöverskottet uppgick till 51 894 570 kr (49 588 474)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 049 189 kr (40 345 322)
 • Periodens resultat uppgick till 5 095 563 kr (4 612 550)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,35 kr (1,23)
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 10 kr per aktie
1
2
3
4
5