Finansiell kalender

maj 16 2023
Årsstämma 2023
augusti 24 2023
Halvårsrapport 2023
mars 07 2024
Bokslutskommuniké 2023
maj 16 2024
Årsstämma 2024
augusti 23 2024
Halvårsrapport 2024