Finansiell kalender

juli 13 2020
Beslutad utdelning
augusti 25 2020
HalvÄrsbokslut 2020
oktober 12 2020
Beslutad utdelning
januari 11 2021
Beslutad utdelning
april 12 2021
Beslutad utdelning