Finansiell kalender

oktober 15 2020
Beslutad utdelning
januari 14 2021
Beslutad utdelning
mars 09 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 15 2021
Beslutad utdelning
maj 18 2021
Årsstämma 2020