Finansiell kalender

mars 09 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 15 2021
Beslutad utdelning
maj 18 2021
Årsstämma 2020
augusti 25 2021
Halvårsrapport 2021