Investor relations

Varför investera i Solnaberg Property?

Stabil och hög aktieutdelning

Solnaberg Property har som överordnad målsättning att erbjuda sina aktieägare en stabil och hög årlig avkastning på investerat kapital. Den årliga utdelningen bestäms av bolagets kassaflöde och har under de senaste åren varierat mellan 5 och 10 kronor per aktie.

Genom att erbjuda effektiva och moderna lokaler till framgångsrika företag och kombinera detta med en effektiv upplåning av fastighetskrediter skapas ett överskott i Solnaberg som möjliggör framåtriktade hållbara investeringar i fastigheten samtidigt som det ger utrymme för löpande aktieutdelningar på en konkurrensmässig nivå.

Senaste pressmeddelanden

Senaste rapporten


Kommande händelser

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via e-post.