Fastigheten

Solnaberg Property äger fastigheten Solna Bladet 3 belägen i Bergshamra straxt norr om Stockholm. Fastigheten, som omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader, är väl underhållen med genomgående hög standard.

Byggnaderna är miljöcertifierade av Sweden Green Building Council som miljöbyggnad 3.0 Silver.

Total uthyrbar area uppgår till ca 31 325 kvadratmeter till vilket kommer 165 parkeringsplatser under markplan och ca 260 parkeringsplatser utomhus.

Huvuddelen av fastigheten förhyrs på ett långt hyresavtal av If Skadeförsäkring AB vars huvudkontor med flera centrala koncernfunktioner är lokaliserade till fastighet. If, som är Nordens ledande sakförsäkringsbolag med ca 3.7 miljoner försäkringskunder och ca 6,900 anställda, ingår i den finska försäkringskoncernen Sampo abp. Sampos aktie är marknadsnoterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information om If koncernen återfinns på www.if.se

Solnaberg Property Vändplan

Vackra och funktionella inomhusmiljöer

Kontor

Stategiskt läge vid Bergshamravägen/E18

Solnaberg Property E18

Fastigheten Solna Bladet 3 ligger i Bergshamra, en stadsdel i östra Solna.

Solna utsågs 2019, liksom de senaste 12 åren, av Svenskt Näringsliv till Sveriges främsta näringslivskommun. Rankingen som Sveriges ledande näringslivskommun grundas i en medveten satsning från Solnas  sida på att attrahera och behålla större kontorsetableringar samtidigt som kommunen erbjuder en stark och väl fungerade samhällsservice. Detta i kombination med en stor nyproduktion av bostäder har gjort Solna till en av Sveriges snabbast växande kommuner.

Stadsdelen Bergshamra i  östra delen av Solna är beläget vid korsningen av de två trafiklederna Bergshamravägen/E18 och Norrtäljevägen, knappt fem kilometer norr om centrala Stockholm.

Fastighetens strategiska läge gör den mycket lättillgänglig både med bil och kollektivtrafik. Fastigheten är belägen intill E18, vilken ger direkt tillgång till centrala Stockholm i söder, övriga Solna i väst och Arlanda i norr. Fastigheten har även utmärkt tillgång till kollektivtrafik med både tunnelbana och busslinjer i anslutning till fastigheten.

Närmaste tunnelbanestation, Bergshamra station, är belägen på mindre än 300 meters avstånd från fastigheten och resan till Stockholms centralstation tar tolv minuter. Från närmsta busshållplats går det även regelbundet bussar mot Universitetet, Danderyds sjukhus samt Brommaplan.

Bergshamra har cirka 8 000 invånare och har ett väl etablerat centrum med service och handel mindre än 300 meter från Solnabergs fastighet. Bergshamra beskrivs av många av sina invånare som något av by i storstaden. Läget emellan Brunnsviken i söder och Edsviken i norr med naturskyddade områden mitt i nationalstadsparken gör området till något av en oas samtidigt som det genom goda kommunikationer är lättillgängligt.

Miljö och hållbarhetspolicy

Solnaberg arbetar enligt en miljö och hållbarhetspolicy baserad på en strävan efter en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att göra avkall på kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Solnaberg Property eftersträvar att erbjuda en sund och trivsam yttre och inre miljö samt att fortlöpande förbättra fastigheten i syfte att minska dess miljöpåverkan. Solnabergs övergripande mål är att erbjuda sina hyresgäster en hållbar arbetsplats där hyresgästernas medarbetare känner sig trygga och stimulerade och har rätt förutsättningar att göra sitt jobb med minimal miljöpåverkan.

Fastigheten Solna Bladet 3 är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver av Sweden Green Building Council.

Miljöcertifieringen ställer krav på byggnadens energianvändning, inneklimat och materialanvändning i 15 olika underkategorier. Certifieringen är ett viktigt verktyg för Solnaberg att förbättra arbetsmiljön för bolagets hyresgäster samt minska byggnadens klimatpåverkan och att härigenom positionera bolaget ur miljöhänseende.

Milo

Fastigheten