Styrelse och revisor

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Född: 1948
Styrelseordförande sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Link Prop Investment AB (publ), styrelseledamot i Glenthorne AB, styrelseledamot SF Well Co AB, senior counsel Born Advokater.

Utbildning och tidigare uppdrag:

Fil. kand. vid Stockholms universitet 1970, 150 poäng i national- och företagsekonomi 1970-1975, jur. kand. vid Stockholms universitet 1978, Yale Law School 1978, tingsnotarie Södra Roslags tingsrätt 1980, biträdande jurist Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 1980-1987, delägare Lagerlöf & Leman Advokatbyrå 1987-2001, delägare Kilpatrick Stockton 2001-2008, delägare Advokatfirman Glimstedt 2008-2021, delägare Born Advokater 2021-2024.

Aktieinnehav 52 091 aktier privat.

Oberoende gentemot bolaget.

Magnus Ryd Styrelseledamot

Född: 1969
Styrelseledamot sedan 2016.

Pågående uppdrag: Vd och styrelseledamot i Rydgruppen Sverige AB. Styrelseordförande i Araslöv Invest AB och Break a new Ground AB.

Styrelseledamot i Förvaltnings AB Rydgruppen, Norretull Fastigheter AB, Svavlet 3 i Malmö AB, Ryds Habo AB, Araslöv Golf & Resort AB, Pamica AB, Pamica 2 AB, Pamica 3 AB och Pamica 4 AB

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 1995. IFL Civilingenjörs Programmet vid Handelshögskolan i Stockholm 2009-2010.

Vd Ryds Bilglas AB 2011-2013, Vd Ryds Glas i Sundsvall AB 2003-2006, Platschef Ryds Glas i Sundsvall AB 2000-2003, Projektledare utvecklingsavd. & inköp St. Jude Medical Inc. i Stockholm 1995-2000. Styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant i flertalet lokala bolag inom Ryds Glas AB och Ryds Bilglas AB.

Aktieinnehav: 220 226 aktier genom Rydgruppen Sverige AB via Futur Pension.

Oberoende gentemot bolaget.

Christian Krüeger Styrelseledamot

Född: 1966

Styrelseledamot sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Krueger Venture Partners AB. Styrelseledamot i Episurf Medical AB och Rocker AB. Styrelsesuppleant i Krueger Liljefors Konsult AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilekonom med finansiell inriktning vid Lunds Universitet. VD LMK Venture Partners AB 2015-2023, Aktiechef, Pareto Securities AB 2012-2014 och Öhman Fondkommission AB 2008-2011, Privatkundsmäklarchef, Öhman Fondkommission AB 2004-2008, Kontorschef, Öhman Fondkommission i Malmö 2000-2003, Aktiemäklare, Matteus Fondkommission AB 1995-2000.

Aktieinnehav: 0

Oberoende gentemot bolaget.

Revisor

David Johansson Revisor

David Johansson företräder MAZAR SET Revisionsbyrå AB.