Styrelse och revisor

Pontus Kågerman Styrelseordförande

Född: 1948
Styrelseordförande sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Klockarbäcken Property Investment AB, Link Prop Investment AB (publ), Torslanda Property Investment AB (publ). Styrelseledamot i Pontus Kågerman Advokat AB, Glenthorne AB, SF Well Co AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Jur. kand. vid Stockholms Universitet, 1978, Yale Law School, 1978, Fil.kand. vid Stockholms Universitet 1970, 150 poäng i national- och företagsekonomi, Delägare, Advokatfirman Glimstedt, 2008-, delägare, Kilpatrick Stockton, 2001-2008, delägare, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1987- 2001, biträdande jurist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1980-1987, tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1980.

Aktieinnehav: 30 000 aktier privat.

Oberoende gentemot bolaget. 

Magnus Ryd Styrelseledamot

Född: 1969
Styrelseledamot sedan 2016.

Pågående uppdrag: Vd och styrelseledamot i Ryds Glas Sverige AB. Styrelseordförande i Break a new Ground AB, Levande Filter i Sverige AB, Levande Filter Sundsvall International AB, L-inc Sverige AB, NRD Förvaltning AB, WayWay Sverige AB.                                

Styrelseledamot i Araslöv Invest AB, Araslöv Holding AB, Förvaltnings AB Rydgruppen, Norretull Fastigheter AB, Pamica AB, Pamica 2 AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilingenjörsexamen i Maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan 1995. IFL Civilingenjörs Programmet vid Handelshögskolan i Stockholm 2009-2010.

Vd Ryds Bilglas AB 2011-2013, Vd Ryds Glas i Sundsvall AB 2003-2006, Platschef Ryds Glas i Sundsvall AB 2000-2003, Projektledare utvecklingsavd. & inköp St. Jude Medical Inc. i Stockholm 1995-2000. Styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant i flertalet lokala bolag inom Ryds Glas AB och Ryds Bilglas AB.

Aktieinnehav: 150 000 aktier genom Ryds Glas Sverige AB.

Oberoende gentemot bolaget.

Christian Krüeger Styrelseledamot

Född: 1966

Styrelseledamot sedan 2016.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i LMK Venture Partners AB. Styrelseledamot i Episurf Medical AB, Mälaråsen AB och Rocker AB. Styrelsesuppleant i Krueger Liljefors Konsult AB, LMK Hotels & Real AB och LMK Ventures AB.

Utbildning och tidigare uppdrag: Civilekonom med finansiell inriktning vid Lunds Universitet. Aktiechef, Pareto Securities AB 2012-2014 och Öhman Fondkommission AB 2008-2011, Privatkundsmäklarchef, Öhman Fondkommission AB 2004-2008, Kontorschef, Öhman Fondkommission i Malmö 2000-2003, Aktiemäklare, Matteus Fondkommission AB 1995-2000.

Aktieinnehav: 300 000 aktier genom LMK-bolagen.

Oberoende gentemot bolaget.

Revisor

David Johansson Revisor

David Johansson företräder MAZAR SET Revisionsbyrå AB.