Tidigare stämmor

Årsstämma den 16 maj 2023

Årsstämma hölls den 16 maj 2023 kl. 16.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens yttrande om utdelningsförslaget

Förslag till ny bolagsordning

Årsstämma den 18 maj 2022

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallades till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 15.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4§ Aktiebolagslagen

Årsstämma den 18 maj 2021

Aktieägarna i Solnaberg Property AB, org.nr 559042 2464, kallades till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021 kl. 15:00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Mot bakgrund av pågående pandemi är bolagets målsättning att så få aktieägare som möjligt ska vara fysiskt närvarande vid årsstämman. Aktieägare som vill delta vid årsstämman uppmanas att göra det genom att lämna fullmakt.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 21 september 2020

Extra bolagsstämma hölls måndagen den 21 september 2020 kl. 16.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär 

Styrelsens yttrande om utdelningsförslaget

Revisors yttrande avseende förslag till utdelning

Årsstämma onsdagen den 14 maj 2020

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning

Årsstämma onsdagen den 8 maj 2019

Årsstämman ägde rum onsdagen den 8 maj 2019 kl. 14.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma onsdagen den 9 maj 2018

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2017

Årsstämma onsdagen den 10 maj 2017

Kommuniké från stämman

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2016

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 28 september 2016

Beslut på extra stämma