Ledning

Johan Ericsson VD

Född: 1951
VD from 1 juni 2020. 

Johan Ericsson, med en bakgrund inom Catella, bl.a. som en av grundarna av Catellas fastighetsrelaterade verksamhet, är vid sidan av VD-skapet i Solnaberg Property bl.a styrelseordförande Nyfosa AB och Fastighetsbolaget Emilshus AB, samt styrelseledamot i Brinova AB.

Aktieinnehav: 0