Ledning

Johan Ericsson VD

Född: 1951
VD from 1 juni 2020. 

Johan Ericsson, med en bakgrund inom Catella, bl.a. som en av grundarna av Catellas fastighetsrelaterade verksamhet, är vid sidan av VD-skapet i Solnaberg Property bl.a styrelseordförande i flera fastighetsbolag såsom Nyfosa AB, SHH Bostad AB, Fastighetsbolaget Emilshus AB, styrelseledamot i Brinova AB samt VD för Logistea AB.

Aktieinnehav: 0