Pressmeddelanden

Beslut på extra stämma

På den extra bolagstämma som hölls 28 september i Stockholm, beslutades det att entlediga Jan Klippvik, Carl Wingmark och Martin Malhotra från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Pontus Kågerman, Magnus Ryd och Christian Krüger till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att välja Pontus Kågerman till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades det att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 50 000 kr per år och att arvode till övriga ordinarie styrelseledamöter ska utgå med 25 000 kr per år.

28 september 2016

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Wiberg, VD, Solnaberg Property AB (publ),
+46 70 689 20 16, 
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida:
www.solnabergproperty.se

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Solna Bladet 3 i Bergshamra, Solna. Fastigheten är belägen öster om centrala Solna och drygt fem kilometer norr om centrala Stockholm. Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq Stockholm First North, med FNCA som bolagets Certified Adviser.