Pressmeddelanden

Nya utökade hyresavtal tecknade

Solnaberg Property AB har tecknat två nya 10 åriga hyresavtal i fastigheten Bladet 3, Solna. Totalt hyresvärde för de nytecknade avtalet uppgår till ca 90 miljoner kr.

Solnaberg Property AB har tecknat ett nytt förlängt och utökat hyresavtal med Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB avseende förhyrning av 2 858 m2 till utgången av 2032. Tidigare förhyrd yta uppgick till 2 186 m2 med en kontraktstid till januari 2024. Tillkommande yta var tidigare vakant.

Aktiv Ortopedteknik AB är ett marknadsledande företag inom ortopedteknik och erbjuder individanpassade hjälpmedel inom proteser, ortoser m.m. Aktiv Ortpedteknik ingår i den tyska Ottobock koncernen, ett världsledande företag inom området.

Vidare har ett hyresavtal tecknats med Lm Layer & Mesh AB avseende en källaryta om 945 m2 som tidigare hyrdes av ICA och nyttjades som datahall. I anslutning till att ICA:s förhyrning löper ut i augusti 2022 kommer Layer &Mesh att hyra lokalen för fortsatt användning som datahall. Hyresavtalet med Layer & Mesh har en kontraktstid till juli 2032.

Layer & Mesh är ett snabbväxande utvecklingsbolag och wholesale leverantör inom infrastruktur, kommunikation och virtualisering. Layer&Mesh arbetar med alla fysiska bärare och framför allt datalager 1-2-3.

För Solnaberg innebär kontraktsförändringarna ökade hyresintäkter om 2 820 tkr per år samtidigt som i ordningsställandet av lokalerna innebär en investering om ca 17 500 tkr. Vidare innebär förhyrningen att fastigheten Bladet 3, nu är fullt uthyrd fram till år 2032 med undantag för en mindre källaryta.

Stockholm den 3 juni 2022

Johan Ericsson, VD
Telefon; 070 544 00 00
Mail; [email protected] 

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ), 
www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna.

Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Utsedd Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, [email protected], +46(0)8-528 00 399.

2022-06-03

Solnaberg Property AB har tecknat två nya 10 åriga hyresavtal i fastigheten Bladet 3, Solna. Totalt hyresvärde för de nytecknade avtalet uppgår till ca 90 miljoner kr.

2022-05-18
Regulatorisk

Solnaberg Property AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades;

2022-04-12
Regulatorisk

Aktieägarna i Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2022 kl. 15.00 hos Born Advokater, Strandvägen 7A i Stockholm.

2022-03-09
Regulatorisk

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2021

  • Marknadsvärdet på fastigheten har ökat från 1 200 Mkr till 1 300 Mkr
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 205,30 kr (179,00)
  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 64 199 702 kr (62 770 503)
  • Driftsöverskottet uppgick till 51 894 570 kr (49 588 474)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 049 189 kr (40 345 322)
  • Periodens resultat uppgick till 5 095 563 kr (4 612 550)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,35 kr (1,23)
  • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 10 kr per aktie
2021-07-12

Solnaberg Property AB har tecknat ett nytt utökat hyresavtal med Urogyn AB som sedan tidigare förhyr 775 m2 i fastigheten Bladet 3 Solna. Det nya kontraktet med Urogyn AB är på 1550 m2 med en hyresperiod till 2032 att jämföra med det tidigare avtalet som var till 2028.

1
2
3
4
5