Pressmeddelanden

Solnaberg Property AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Solnaberg Property ABs årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Ericsson VD; telefon: +46 70 544 00 00
Mailadress; [email protected]
alternativt se bolagets hemsida: www.solnabergproperty.se

Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser, +46(0)8-528 00 39, [email protected].