Pressmeddelanden

Solnaberg tecknar nytt långfristigt grönt finansieringsavtal

Solnaberg Property AB har refinansierat bolagets totala skuld genom att teckna ett fyraårigt grönt låneavtal med en svenska affärsbank. Låneavtalet ger Solnaberg en lånekostnad om 0,95% marginal på Stibor 90 dagar. Lånebeloppet uppgår till 550 mkr och är säkerställt med pant i fastigheten Bladet 3, Solna.

Stockholm den 21 december 2021

Solnaberg Property AB

För ytterligare information vänligen kontakta

Johan Ericsson, VD
Telefon; 070 544 00 00
Mail; [email protected]

alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. [email protected] resp 08-528 003 99,