Pressmeddelanden

Solnaberg erhåller Miljöcertifiering Silver

Som en del av sitt pågående miljöarbete har Solnaberg Property Group AB erhållit certifiering Silver enligt Miljöbyggnad 3.0 för byggnaden på fastigheten Solna Bladet 3. Certifieringen har gjorts av Sweden Green Building Council.

Miljöcertifieringen ställer krav på byggnadens energianvändning, inneklimat och materialanvändning i 15 olika underkategorier. Certifieringen är ett viktigt verktyg för Solnaberg att förbättra arbetsmiljön för bolagets hyresgäster samt minska byggnadens klimatpåverkan och att härigenom positionera bolaget ur miljöhänseende.

Teknikkonsultföretaget RIBA AB har bistått Solnaberg med certifieringsprocessen.

Stockholm den 20 oktober 2020

Solnaberg Property AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta Johan Ericsson, VD
Tel; 070 544 00 00 E-post; [email protected]

Alternativt se bolagets hemsida www.solnabergproperty.se

Om Solnaberg Property
Solnaberg Property AB (publ), www.solnabergproperty.se, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Bladet 3 i Solna.

Solnaberg Property AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser till Solnaberg Property AB (publ) är FNCA Sweden AB, [email protected], +46(0)8-528 00 399.